Главная
Narrow screen resolution Wide screen resolution

Погода

Кто на сайте?

Сейчас на сайте находятся:
1 гость
Налоговые накладные: Форма от 01.11.2010 согласно приказу № 115 от 6 сентября 2010 г. Печать E-mail
Автор Administrator   
05.10.2010 г.

Предлагаем для обновления новые формы налоговых накладных: Форма от 01.11.2010 согласно приказу № 115 от 6 сентября 2010 г. Возможны обновления для любых конфигураций, разных производителей. Заказы по тел. 209187, 209188
Propunem pentru reinoire forma de tipar a formularului tipizat "Factura Fiscala" conform ordinului nr. 115 din 06.09.2010. Se propune pentru reinnoirea tuturor cofiguratiilor 1C, de la orice producatori de soft. Comanda la tel 209187, 209188

http://www.fisc.md/ro/links/formulare/factura/

O R D I N

cu privire la aprobarea si completarea formularului tipizat de document

primar cu regim special “Factura fiscală“

nr. 115  din  06.09.2010

Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) şi punctului 3 alineat 2 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.30-33, art.288),

ORDON:

1. Se aprobă:

1) Formularul tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală ” (anexa nr.1);

2) Formularul “Anexa la factura fiscală” (anexa nr.2) ce reprezintă parte indispensabilă a facturii fiscale;

3) Formularul Certificatului de atribuire a seriei şi diapazonului de numere documentelor primare cu regim special „Factura fiscală”, imprimate de sine stătător de subiecţii impozabili cu TVA ce dispun de sistem computerizat de evidenţă primară (anexa nr.3);

4) Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (anexa nr.4).

 

2. Formularul facturii fiscale conţine următoarele grade de protecţie:

1) hîrtie specială care nu are luminescenţă în raze ultraviolete;

2) filigran bicolor;

3) ghioşuri;

4) milieu;

5) rozete;

6) microtext;

7) cod cu bare.

 

3. Se stabileşte următoarea gama coloristică pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale:

1) primul exemplar – culoarea bej;

2) al doilea exemplar – culoarea liliachie;

3) al treilea exemplar – culoarea peruzelei;

4) al patrulea exemplar – culoarea verde;

5) al cincilea exemplar – culoarea roz.

 

4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se pune în sarcină tipărirea centralizată a formularelor facturilor fiscale, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către agenţii economici - subiecţi impozabili cu TVA.

Eliberarea formularelor de facturi fiscale, executate tipografic, se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.

 

5. Agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară şi beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială pentru documentarea livrărilor sale aprobă la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat contractele încheiate privind procurarea hîrtiei speciale.

Atribuirea seriei şi diapazonului de numere în scopul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale de către agenţii economici ce dispun de un sistem computerizat de evidenţa primară se confirmă prin certificat, formularul căruia se specifică în anexa nr.3.

La solicitarea ulterioară a seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici ce beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, urmează să prezinte darea de seamă în formă liberă privind cantitatea de hîrtie cît şi seria şi diapazonul de numere utilizate.

 

6. Se permite utilizarea formularelor facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a  prezentului Ordin, pînă la epuizarea totala a stocurilor aflate la subiecţii impozabili şi Serviciul Fiscal de Stat.

 

7. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 01.11.2010.

 

8. Se abrogă, începînd cu 01.11.2010, Ordinul comun al Ministerului Finanţelor nr. 32 din 11 martie 2002 şi al Departamentului Statistică şi Sociologie nr. 30 din 13 martie 2002 referitor la aprobarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA şi operarea modificărilor în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special al facturii de expediţie pentru transporturile de mărfuri cu mijloace auto, aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi al Departamentului Analize Statistice şi Sociologie nr.85/59 din 6 iulie 98 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.95).

Ministrul Finanţelor                              Veaceslav NEGRUTA

 
Последнее обновление ( 21.10.2010 г. )
 
« Пред.   След. »